Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

Munkkalan ampumaradan järjestyssäännöt


1. Ampumarata on käytettävissä ma-pe klo 10 – 20, lauantaina klo 10 - 15 ja sunnuntaina klo 12 – 18. Muina aikoina, kirkollisina juhlapyhinä sekä heinäkuun viikonloppuina on ampumaradan käyttö kielletty.

2. Ammuntojen aikana on punainen lippu oltava nostettuna ylös.

3. Radalla saa ampua vain sellaisella aseella, jolle asianomainen rata on tarkoitettu. Ratalaitteiden ampuminen on ehdottomasti kielletty! Ampuja on velvollinen korvaamaan tahallisesti aiheuttamansa vahingon.

4. Aseen saa ladata vain ampumapaikalla. Ampumapaikan ulkopuolisella rata-alueella liikuttaessa on ase aina pidettävä lataamattomana, lukko avattuna tai ase taitettuna ja mahdollisuuksien mukaan asetelineeseen tms. sijoitettuna. Huomioi aseen piipun suunta liikkuessasi.

5. Ampumapaikalla ase on pidettävä aina suunnattuna ampumasuuntaan eikä asetta saa käsitellä silloin, kun ampumapaikan etupuolella on henkilöitä.

6. Ampumapaikalta poistuessa varmistu siitä, että aseesi on lataamaton.

Laita hylsyt ja muut roskat niille varattuihin paikkoihin sekä huolehdi muutenkin siitä, että rata jää jäljiltäsi siistiin ja moitteettomaan kuntoon.

7. Radan teknisiä laitteita saavat asentaa, huoltaa tai muuntaa vain ne henkilöt, jotka siihen on määrätty.

8. Kilpailuun on aina määrättävä valvoja, joka on ensisijaisessa vastuussa ampujien tarkoituksenmukaisesta ja moitteettomasta käyttäytymisestä sekä yleisestä turvallisuudesta ampumaradalla.

9. Kilpailuja tai harjoituksia seuraavien katsojien on noudatettava ratavastaavan ja ammunnan valvojan antamia turvallisuusohjeita.

10. Kuulon sekä näön suojaaminen on suositeltavaa.

11. Jos havaitset radalla rikkonaisen laitteen tai muun epätavallisen tai virheellisen seikan, ilmoita siitä välittömästi ratavastaavalle tai ammunnan valvojalle.

12. Asiaton oleskelu ja liikkuminen ampumarata-alueella on kielletty.

13. Näiden sääntöjen rikkoja voidaan ratavastaavan tai muun valvojan toimesta poistaa rata-alueelta ja määrätä korvaamaan aiheuttamansa vahingon.

14. Jokaisen ampujan ja muutoin rata-alueella olevan henkilön on noudatettava näiden järjestyssääntöjen lisäksi niitä lakeja, määräyksiä ja ohjeita, joita radan käytöstä ja siellä oleskelusta on annettu. Sen lisäksi on huolehdittava siitä, ettei vaaranna yleistä turvallisuutta, aiheuta vahinkoa radalle tai muille radalla liikkuville.

15. Näiden järjestyssääntöjen rikkojalta voidaan ottaa ampumaradan käyttöoikeus pois määräajaksi tai kokonaan ampumaratayhdistyksen hallituksen toimesta ja asiasta voidaan tehdä rikosilmoitus jos tapahtuman luonne sitä edellyttää.